ประกาศจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างที่ปรึกษาเตรียมเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพ