ประกาศจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงออกแบบและพัฒนากระบวนการในการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงออกแบบและพัฒนากระบวนการในการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

 16 สิงหาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ