ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจดัชนีความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิจัยเชิงสำรวจดัชนีความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการศึกษารูปแบบการเตรียมนักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

18 เมษายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ