ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศดผยแพร่ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบลิฟต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

28 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ