ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของสนามกีฬาจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประกาศวันที่

28 ตุลาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ