ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังคาลานกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณลานพลาซ่าประตู ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังคาลานกิจกรรมกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณลานพลาซ่าประตู ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

28 มิถุนายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ