ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจ้างจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ Big Data ๒๕๖๒