ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ บุรีรัมย์เกมส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

21 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ