ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ระยะเวลา 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DOC031219-03122019161720