ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และดูแลระบบการให้บริการสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และดูแลระบบการให้บริการสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 15 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ