ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และดูแลระบบในการให้บริการสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และดูแลระบบในการให้บริการสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

5 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ