ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

2 เมษาายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ