ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

 15 กรกฎาคม 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ