ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการผู้เข้าพักอาคารที่พักนักกีฬา ๒๐๐ เตียง และอาคารที่พักนักกีฬา ๓๐๐ เตียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

24 กันยายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ