ประกาศประกวดราคาซื้อเวทีพับเก็บได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเรื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเวทีพับเก็บได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

9 เมษายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ