ประกาศประกวดราคาซื้อเวทีพับเก็บได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกวดราคาซื้อเวทีพับเก็บได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

1 เมษายน 2562

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ