ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร งานมาตราฐานและทะเบียนทรัพยากรกีฬา ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27 มิถุนายน 2562