ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ นครราชสีมา