ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้และกระถางวางคบเพลิง พร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ด สนามกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมก่อสร้างอัฒจันทร์ทิศเหนือ ทิศใต้และกระถางวางคบเพลิง พร้อมติดตั้งสกอร์บอร์ด สนามกีฬาจังหวัดศรีษะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ควบคุมงานฯ ก่อสร้างฯ ศรีสะเกษ