ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหรียญรางวัลกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2562) จำนวน 3,181 เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเหรียญรางวัลกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 (พ.ศ. 2562) จำนวน 3,181 เหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ 4 ก.พ.62