ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 7 และวันมวยไทย 6 ก.พ. (วันมวยไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 7 และวันมวยไทย 6 ก.พ. (วันมวยไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานเชิดชูเกียรติวันมวยไทย ครั้งที่ 7 และงานวันมวยไทย 6 ก.พ.