ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการแสดงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กกท. ครั้งที่ 2 วิ่งเก็บขยะ รักษ์ชายหาดราไวย์ ปันนำ้ใจสู่บ้านชาวเล โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการแสดงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม กกท. ครั้งที่ 2 วิ่งเก็บขยะ รักษ์ชายหาดราไวย์ ปันนำ้ใจสู่บ้านชาวเล โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ 31012562