ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสนามฟุตบอลลู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 ประกาศผู้ชนะ 20022562