ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค ๕) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวังเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค ๕) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวังเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา