ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนมกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค ๕) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนมกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ (ภาค ๕) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 27022562