ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำสารวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดทำสารวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดทำสารวิทยาศาสตร์การกีฬา