ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีและเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา