ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงปละเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารงานและประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงปละเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการบริหารงานและประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ปรุบปรุงระบบ พรบ.กีฬาอาชีพ 2556 ปีงบ 2562