ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าต่อลิขสิทธิ์ Software ป้องกันไวรัส Antivirus และ ระบบป้องกันความปลอดภัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificata) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าต่อลิขสิทธิ์ Software ป้องกันไวรัส Antivirus และ ระบบป้องกันความปลอดภัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificata) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

antivirus62