ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสากั้นเขตและกั้นทางเดิน (บริเขต) จำนวน 100 เสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสากั้นเขตและกั้นทางเดิน (บริเขต) จำนวน 100 เสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเสากั้นเขตและกั้นทางเดิน (บริเขต)