ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา