ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม sports entertainment การสร้างภาพลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม sports entertainment การสร้างภาพลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DOC200319-20032019105106