ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลาน กรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศจ้างควบคุมก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลาน กรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 จังหวัดตราด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20032562