ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง