ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DOC010419-01042019133438