ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ซัมเมอร์นี้ มีมากกว่ากีฬา กิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน ซัมเมอร์นี้มีมากกว่ากีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ซัมเมอร์นี้ มีมากกว่ากีฬา กิจกรรมการสอนกีฬาภาคฤดูร้อน ซัมเมอร์นี้มีมากกว่ากีฬา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง DOC010419-01042019133427