ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการศูนย์กีฬาและสนามกีฬาในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04042562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา