ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ