ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โล่และใบประกาศเกียรติคุณ โครงการ การส่งเสริมการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา (ขั้นพื้นฐานระดับ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โล่และใบประกาศเกียรติคุณ โครงการ การส่งเสริมการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษา (ขั้นพื้นฐานระดับ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์