ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายช่องทางการรับชมของสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายช่องทางการรับชมของสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel) ทางสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
DOC170419-17042019144000