ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำผู้บริหารและพนักงาน กกท. เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาด้านสถานกีฬา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำผู้บริหารและพนักงาน กกท. เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาด้านสถานกีฬา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างนำคณะผ้บริหารและพนักงาน