ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กีฬาสนุกเกอร์อาชีพ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ คิวทอง ออน ทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์กีฬาสนุกเกอร์อาชีพ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ คิวทอง ออน ทีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ ประชาสัมพันธ์ 220462