ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างในการแปลและการพิมพ์ NADO Rules (National Anti-Doping Orgnizations) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างในการแปลและการพิมพ์ NADO Rules (National Anti-Doping Orgnizations) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะ 230462