ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปแบบแนวคิด (Conceptual design) การปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปแบบแนวคิด (Conceptual design) การปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปแบบแนวคิด (Conceptual design)