ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดในการเชิญเหรียญรางวัลภายในและภายนอก โดยวิธีคัดเลือก 

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดในการเชิญเหรียญรางวัลภายในและภายนอก โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะจ้างทำธงตราสัญลักษณ์ประจำจั