ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างสร้างภาพลักษณ์บุรีรัมย์