ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม ตกแต่งสถานที่ จัดทำตราสัญลักษณ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ชวนให้ประชาชนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะจัดกิจกรรม ตกแต่ง สัญญลักษณ์