ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและประดับตกแต่งผ้าระบาย ธงชา ติไทย และสมอบกติดตั้งเสาธง ในการ จัดงานและกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 02052562