ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำธงประดับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมเสาธงอุปกรณ์ เพื่อประดับในการจัดงานและกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ 3