ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะ จัดกิจกรรมให้บริการด้านวิทย